praca, oferty pracy...      

   FAIL (the browser should render some flash content, not this).
INFO O STRONIE OFERTY PRACY STREFA PRACODAWCY REKLAMA KONTAKT
PRACA W POLSCE

podkarpackie małopolskie ¶l±skie opolskie ¶więtokrzyskie łódzkie dolno¶l±skie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie zachodniopomorskie wszystkie oferty pracy »

PRACA ZA GRANICˇ

    Austria
    Belgia
    Francja
    Grecja
    Hiszpania
    Holandlia
    Irlandia
    Kanada

Niemcy    
Norwegia    
Portugalia    
Szwajcaria    
Szwecja    
UK    
USA    
Włochy    

wszystkie oferty pracy »

SONDA

Czy potrafisz godzić swoje życie zawodowe z życiem prywatnym?

zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
nie mam zdania
pokaż wyniki

LINKI

» Pisuary

» Odzysk danych

» Akcje

» Myjnia bezdotykowa

» Potencja

» Palety

» Domena na sprzedaż

Polityka plików „cookies”

Czym s± pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególno¶ci pliki tekstowe, przechowywane w urz±dzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj± rozpoznać urz±dzenie użytkownika i odpowiednio wy¶wietlić stronę internetow± dostosowan± do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawieraj± nazwę strony internetowej z której pochodz±, czas przechowywania ich na urz±dzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane s± w celu dostosowania zawarto¶ci stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane s± również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagaj± zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawarto¶ci, z wył±czeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane s± dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich s± plikami tymczasowymi, które pozostaj± na urz±dzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wył±czenia oprogramowania (przegl±darki internetowej). „Stałe” pliki pozostaj± na urz±dzeniu użytkownika przez czas okre¶lony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególno¶ci użytkowników strony internetowej, podlegaj± ich własnej polityce prywatno¶ci.

Czy pliki „cookies” zawieraj± dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mog± być zbierane wył±cznie w celu wykonywania okre¶lonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane s± zaszyfrowane w sposób uniemożliwiaj±cy dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służ±ce do przegl±dania stron internetowych domy¶lnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urz±dzeniu końcowym. Ustawienia te mog± zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczn± obsługę plików „cookies” w ustawieniach przegl±darki internetowej b±dĽ informować o ich każdorazowym przesłaniu na urz±dzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwo¶ci i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne s± w ustawieniach oprogramowania (przegl±darki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłyn±ć na niektóre funkcjonalno¶ci dostępne na stronie internetowej.

http://www.tylkopraca.com.pl


© 2003 - 2018 Tylkopraca.com.pl | Zalogowanych online: 1 | Regulamin | Sitemap html | Sitemap xml | Cookies | RSS | Kontakt